Від усіх колег, голів обласних і районних рад, дякую Президенту, Прем’єр-міністру, Уряду, народним депутатам, міжнародним партнерам за ініціативу та підтримку у впровадженні реформи децентралізації.

Здобутки реформи очевидні. Зважаючи на регламент, зупинюся на нереалізованих можливостях регіонального розвитку.

Першочергове питання – наявність кваліфікованих кадрів, особливо у сільській місцевості. Прикро, що парламент вкотре провалив ухвалення Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». А саме цей законопроект створює можливості для залучення нової генерації службовців та підвищення ефективності публічного управління. Кадри, ресурси, повноваження – формула успішного врядування.

Українська асоціація районних та обласних рад готова стати платформою та безпосереднім надавачем послуг у цій сфері. За прикладом асоціацій місцевого самоврядування країн Європейського Союзу.

Законодавче забезпечення реформи сьогодні не встигає за муніципальною практикою.

Ще 4 червня 2015 року Верховна Рада затвердила План законодавчого забезпечення реформ в Україні, (розділ 3 «Регіональна політика та децентралізація»). З 11 законопроектів, передбачених Планом, на сьогодні ухвалено лише один. А з розроблених Мінрегіоном 17 першочергових законопроектів парламент схвалив також один.

Необхідно оновити законодавчу базу регіональної політики: потрібен єдиний законодавчий акт, який би об’єднав положення двох законів. Перший - «Про стимулювання розвитку регіонів» був ухвалений у 2005 році, другий - «Про засади державної регіональної політики» з’явився через десять років, у 2015-му. Більшість положень цих законів так і не запрацювала.

Перерозподіл владних повноважень між центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування має відбуватися з наданням у комунальну власність відповідних ресурсів, а не шляхом делегування відповідних повноважень із збереженням за державою прав власності.

В окремих галузях залишається гострим  питання повного виконання фінансових зобов'язань за державними програмами (МОЗ).

Відсутні законодавчі механізми вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Невирішеними залишаються питання реформування районного рівня: утворення, укрупнення та ліквідація районів, встановлення і зміна їх меж, земельні відносини тощо.

Наявна конкуренція компетенцій районних рад, адміністрацій з новоствореними радами та виконавчими комітетами ОТГ, що поглинули територію районів. Кількість таких ОТГ найближчим часом зростатиме. Проблема вимагає термінового розв’язання.

З року в рік, з ухваленням держбюджету нехтується чинна норма законодавства, що визначає мінімальний розмір ДФРР не менше 1% загального фонду державного бюджету (абзац 2 ч. 1 ст. 241)

Фінансові гарантії державного стимулювання регіонального розвитку мають бути стабільними і прогнозованими у середньо- та довгостроковій перспективі.

Передбачуваність цієї процедури сприятиме збільшенню кількості проектів та поліпшенню їх якості. Обсяг фінансування з держбюджету на регіональний розвиток щорічно зростає, а питома вага коштів, що спрямовуються на реалізацію проектів, зменшується (на соціально-економічний розвиток, а не на ремонт соціальної сфери). Пріоритетною має бути організаційно-правова модель «спочатку проекти – потім гроші». Неприйнятне повернення до практики ручного пооб’єктного розподілу коштів.

Незважаючи на завершення встановлених строків реалізації положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, потенціал цього документу ще не вичерпаний, а тому слід розглянути можливість продовження термінів його дії та прискорення реалізації запланованого.

Треба повертатися до політичного діалогу та пошуку компромісів щодо внесення змін до Конституції України у частині децентралізації. Цим зафіксуємо надбання пройденого етапу реформ, зробимо зміни незворотними, мінімізуємо політичний вплив на розвиток місцевого самоврядування, забезпечимо його повсюдність. І, таким чином, приведемо у відповідність до Європейської Хартії місцевого самоврядування національне законодавство.

Місцеве самоврядування за чотири роки продемонструвало готовність прийняти виклики часу і вітчизняний досвід муніципального та регіонального будівництва яскраво засвідчили, що інститут місцевого самоврядування – потужне знаряддя демократії, здатне стати міцним фундаментом розвитку державності.

Дякую за увагу!

IMG_9143
IMG_8580
IMG_8581
IMG_8616
IMG_8649
IMG_8653
IMG_8673
IMG_8713
IMG_8720
IMG_8733
IMG_8736
IMG_8767
IMG_8805
IMG_8887
IMG_9033
IMG_9135
IMG_9245
IMG_9269
IMG_8584
IMG_8818_
IMG_8647
IMG_9115
IMG_9241
IMG_9267
IMG_8967_
Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП