Інформація про майно, первісна вартість якого становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується у господарській діяльності суб’єктів спільної власності, у тому числі морально застаріле та фізично зношене