Нормативно-правові акти

Кримінальний кодекс України 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України « Про запобігання корупції»

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки»

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

Постанова Кабінетів Міністрів України  від 04.03.2023 № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки

Постанова Кабінетів Міністрів України від 04.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами)

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 05.10.2016 № 803-Р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (зі змінами)

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2016 року за № 987/29117 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» (зі змінами)

«Порядок надання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення погодження»

Міжнародні акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2013 року (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2016 року № 251-V «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 року (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 року № 252-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 року (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 року № 2476-IV «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)