Герб Харківської області

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VI сесія XXIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 11.05.99

Про затвердження символіки Харківської області
На підставі ст. 22, 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити:
  1.1. Герб Харківської області;
  1.2. Положення «Про герб Харківської області»;
  1.3. Прапор Харківської області;
  1.4. Положення «Про прапор Харківської області».
 2. Виконавчому апарату обласної ради організувати виготовлення еталонного зразка герба та прапора Харківської області до 01.08.1999 року.
 3. Доручити голові Харківської обласної ради надавати дозвіл на використання символіки Харківської області та інформувати про виконання цього доручення обласну раду.
 4. Запропонувати сільським, селищним, міським радам області прийняти рішення про введення з 01.06.1999 р. місцевих зборів за право використання символіки Харківської області з комерційною метою з юридичних осіб у розмірі 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням символіки Харківської області, з громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, – дві мінімальні заробітні плати, передбачивши, що 20 відсотків збору за право використання символіки Харківської області перераховується до місцевого бюджету, а 80 відсотків – до обласного бюджету.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Харківської обласної ради А.І. Вінника.

Додаток 2
до рішення VI сесії ХХІІІ скликання
від 11 травня 1999 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про герб Харківської області

 1. Герб – це символ, офіційна емблема області, в якому відображаються її історія, особливості та традиції.
 2. Герб області являє собою геральдичний щит (чотирикутний, загострений до низу). На зеленому полі щита зображені: перехрещені золотий ріг достатку і кадуцей, жезл якого також золотий, а крила і змії – срібні. Щит обрамлений золотою каймою. Навколо гербового щита розташоване золоте дубове листя, обвите блакитною стрічкою. Щит увінчано стилізованим зображенням шестірні, з обох боків якої розташовані по два злакових колоси. На тлі шестірні подано книгу з символічним зображенням атомного ядра з електронними орбітами.
  Пропорції герба – висота до ширини 8 : 7, заокруглені частини герба являють собою 1/4 кола з радіусом окружності рівним 1/8 висоти герба. Кадуцей та ріг достатку розміщуються на діагоналях умовного прямокутника геральдичного щита, перехрещуючись в його центрі.
 3. Еталонний зразок герба знаходиться в Харківській обласній раді.
 4. Герб області може:
  – розміщуватися на будинках та в приміщеннях обласної ради, обласної державної адміністрації, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  – зображатися на бланках ділових паперів обласної ради, обласної державної адміністрації, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 5. Герб області може розташовуватися на архітектурних спорудах й використовуватися в святкових оформленнях, при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції, зображатися на бланках ділових паперів підприємств, закладів, організацій.
 6. Використання зображення герба здійснюється за умови отримання дозволу, який видається головою обласної ради. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу -1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період. У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення герба. У разі визначення мети як комерційної заявник зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, визначеному місцевою радою за місцем юридичної адреси заявника. Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання символіки Харківської області справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.
 7. Контроль за виконанням цього Положення покласти на заступника голови Харківської обласної ради А.І. Вінника.