Повідомити про корупцію

Повідомити про корупційне правопорушення

Відповідно до чинного законодавства Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

Звертаємо увагу, що відповідно до абзаців дев’ятнадцятого – двадцять першого частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»:

 • внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;
 • зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо;
 • регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.

Харківська обласна рада співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), вчинених посадовими особами Харківської обласної ради.

 У разі, коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства посадовими особами Харківської обласної ради, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про це через внутрішні та регулярні засоби зв’язку:

Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів): __________________________________

 Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення:_____________________________

 Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок – четвер: з 9.00 до 18.00, п’ятниця: з 9.00 до 16.45, з щоденною перервою: з 13.00 до 14.00.

Шляхом надсилання листа на адресу Харківської обласної  ради:  вул. Сумська 64, м. Харків, 62002

А також шляхом заповнення онлайн форми, що вказана нижче.

Інформація в повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45 – 46, 48 – 52 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції».

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», що може бути перевірено;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно).

 Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через електронну пошту, скеровуються з підписом у сканованому вигляді.

Зазначаємо,  що відповідно  до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Інформуємо про канали зв’язку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

е-mail: ANTICOR_REPORTS@NAZK.GOV.UA

тел. (044) 200 06 91

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

е-mail: INFO@NABU.GOV.UA

тел. 0 800 21 3200

ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

е-mail: kharkiv@nabu.gov.ua

тел. 0 800 21 32 00

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА  

e-mail: obl@khar.gp.gov.ua·

тел. (057) 732 60 15

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

е-mail: uzk@police.gov.ua

тел.: 0 800 50 02 02

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В Харківській  ОБЛАСТІ

е-mail: kh_vzk@hk.police.gov.ua                                                                                               

тел.:  (057) 730 85 66