Нормативно-правові засади діяльності

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Харківської обласної ради

Харківська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст Харківської області та в межах повноважень здійснює свою діяльність на підставі:
  • Конституції України, яка закладає конституційні основи місцевого самоврядування;
  • Європейської хартії місцевого самоврядування, яка виступає основоположним міжнародним нормативно-правовим актом, містить керівне визначення основ місцевого самоврядування і стала головним джерелом для законодавчого регулювання цього публічно-правового інституту для більшості європейських країн;
  • законів України, які регулюють засади місцевого самоврядування, повноваження органів та посадових осіб, визначають порядок формування органів місцевого самоврядування та обрання голів територіальних громад, порядок формування бюджетів, визначають місце і роль органів та посадових осіб місцевого самоврядування у певних галузях правовідносин тощо. До таких нормативно-правових актів, зокрема, належать закони України:

«Про місцеве самоврядування в Україні»

«Про статус депутатів місцевих рад»

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

Виборчий кодекс України

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

«Про запобігання корупції»

«Про звернення громадян»

«Про доступ до публічної інформації»

«Про асоціації органів місцевого самоврядування»

«Про оренду державного та комунального майна»

«Про медіа»

«Основи законодавства України про охорону здоров’я»

«Про освіту»

«Про культуру»

«Про публічні закупівлі»

Бюджетний кодекс України

Кодекс законів про працю України

Кодекс адміністративного судочинства

Земельний кодекс України

Водний кодекс України

Лісовий кодекс України

«Про охорону навколишнього природного середовища»

«Про правовий режим воєнного стану»

  • нормативні акти Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади, що ухвалюються на основі законів України і визначають порядок реалізації певних норм цих законів;
  • нормативні акти обласної ради, що встановлюють правила і процедури роботи органів місцевого самоврядування, у тому числі Регламент Харківської обласної ради, Положення про постійні комісії Харківської обласної ради, Положення про виконавчий апарат Харківської обласної ради тощо.