Прапор Харківської області

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VI сесія XXIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
Від 11.05.99

Про затвердження символіки Харківської області

На підставі ст.ст. 22, 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити:
  1.1. Герб Харківської області;
  1.2. Положення «Про герб Харківської області»;
  1.3. Прапор Харківської області;
  1.4. Положення «Про прапор Харківської області».
 2. Виконавчому апарату обласної ради організувати виготовлення еталонного зразка герба та прапора Харківської області до 01.08.1999 року.
 3. Доручити голові Харківської обласної ради надавати дозвіл на використання символіки Харківської області та інформувати про виконання цього доручення обласну раду.
 4. Запропонувати сільським, селищним, міським радам області прийняти рішення про введення з 01.06.1999 р. місцевих зборів за право використання символіки Харківської області з комерційною метою з юридичних осіб у розмірі 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням символіки Харківської області, з громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, – дві мінімальні заробітні плати, передбачивши, що 20 відсотків збору за право використання символіки Харківської області перераховується до місцевого бюджету, а 80 відсотків – до обласного бюджету.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Харківської обласної ради А.І. Вінника.

Додаток №4
до рішення VI сесії ХХІІІ скликання
від 11 травня 1999 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про прапор Харківської області

 1. Прапор Харківської області є символом, що відображає історію й традиції області.
 2. Прапор області являє собою прямокутне полотнище (відношення ширини до довжини 2 : 3 малинового кольору із зображенням в центральній частині герба області. Висота гербового щита дорівнює 1/2 ширини прапора. Прапор області двосторонній. Навершшя древка являє собою металевий конус, висотою рівною 1/10 ширини прапора, основа конусу – дорівнює 2-м діаметрам древка, закріплюється на циліндричній основі висотою рівною 1/20 ширини прапора. Колір металу, з якого виготовляється навершшя, срібний.
 3. Еталонний зразок прапора області зберігається в кабінеті голови обласної ради, що міститься в Будинку рад.
 4. Прапор області піднімається:
  – на будинках, де проходить сесія обласної ради, у сесійній залі на весь період сесій;
  – на будинках обласної ради, обласної державної адміністрації – постійно.
 5. Прапор області може підніматися:
  – на будинках органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладів, організацій, підприємств Харківської області в дні державних і місцевих свят, прийомі офіційних делегацій, на спортивних змаганнях. Зображення прапора Харківської області може бути використане при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.
 6. Використання зображення прапора здійснюється з умови отримання дозволу, який видається головою обласної ради. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період. У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної заявник зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, визначеному місцевою радою за місцем юридичної адреси заявника. Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання символіки Харківської області справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.
 7. Прапор області при одночасному піднятті з державним прапором України не повинен перевершувати його за параметрами.
 8. Контроль за виконанням цього Положення покласти на заступника голови обласної ради А.І. Вінника.