ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОГОЛОШУЄ ПРО ВІДБІР КАНДИДАТІВ

для обрання представників громадськості до поліцейських комісій Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Мета: обрати відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» представників громадськості, здатних професійно виконувати повноваження членів поліцейських комісій Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Законом України «Про Національну поліцію» для забезпечення прозорого добору (конкурсу) і просування по службі поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського щодо відповідності критеріям даної посади, визначення перспективи служби в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії.

Частиною третьою статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що до складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Ураховуючи вищезазначені вимоги законодавства, керуючись Порядком обрання представників громадськості до складу поліцейських комісій територіальних органів поліції Харківської області, затвердженим рішенням Харківської обласної ради від 28 липня 2023 року № 667-VIII, Харківська обласна рада оголошує про відбір кандидатів для обрання представників громадськості до поліцейських комісій Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Представники громадськості, які виявили бажання взяти участь у відборі кандидатів до складу поліцейських комісій, відповідно до Порядку обрання представників громадськості до складу поліцейських комісій територіальних органів поліції Харківської області подають до обласної ради заяву (зразок додається) та наступні документи:

1) копія документа, що посвідчує особу кандидата;

2) детальна автобіографія кандидата в довільній формі;

3) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу поліцейської комісії;

4) довідка встановленої форми, що підтверджує відсутність судимостей (термін дії довідки становить 3 місяці з дати її видачі);

5) сертифікати про проходження профілактичного наркологічного та психоневрологічного огляду;

6) інформаційна довідка або Витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

7) документ(и), які підтверджують бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет особи, яка виявила бажання увійти до складу поліцейської комісії, зокрема, рекомендаційні листи, клопотання, характеристики тощо.

Кандидат особисто засвідчує копії наданих документів власним підписом та несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації та поданих ним документів.

Документи від кандидатів надсилати на електронну адресу Харківської обласної ради info@oblrada-kharkiv.gov.ua до 01 листопада 2023 року включно.

Заява за посиланням